Viewing: Chirurgia stomatologiczna Sosnowiec

Mar 30

Marzec 30, 2015

f8c1f4dc-4116-45fe-a074-0e7a7f2f3330.png

Implanty zębów Katowice

W własnym szpitalu prowadzimy również działanie w zakresie chirurgii szczękowo twarzowej. Oprócz specjalistycznych konsultacji z owej dyscypliny, wykonywane są także zabiegi ambulatoryjne w zakresie chirurgii dentystycznej oraz operacje w aspekcie chirurgii szczękowo-twarzowej. Poradnia oferuje wysokospecjalistyczne usługi z obszaru chirurgii jamy ustnej, realizując procedury zakontraktowane dla pacjentów ubezpieczonych i odpłatnie udziela specjalistycznych świadczeń leczniczych także w aspekcie wykraczającym poza katalog usług gwarantowanych za pomocą funduszu, oraz w kompletnym zakresie dla pacjentów nieubezpieczonych, pokrywających koszty leczenia z własnych środków. Poradnia zaopatrzona jest…

Posted in medycyna, uroda, zdrowie, zdrowie i uroda | By